Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie