Nie pobieracie opłat wstępnych i zaliczek, ale rozliczacie się na zasadzie prowizji. Ile ona wynosi?

Wysokość prowizji pobierana za prowadzenie sprawy nie jest stała.

Jej wysokość uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy oraz od nakładu pracy EuCo, jaką trzeba włożyć w gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zasadność i wysokość roszczeń, co umożliwi uzyskanie na Twoją rzecz jak najwyższego odszkodowania. O tym, ile wyniesie prowizja zostaniesz powiadomiony przed podpisaniem umowy.

Przy tej okazji należy pamiętać, iż im w sprawie więcej jest profesjonalnie zgromadzonej dokumentacji, tym bardziej skuteczne jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy lub jego zakładu ubezpieczeń.

Zapewniamy jednak, iż pobierana przez nas prowizja jest jedną z najniższych stosunku do uzyskiwanych kwot odszkodowań, i przy tym jest adekwatna do naszego profesjonalizmu i wkładu pracy.