Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy 20 czerwca

Utworzono: 20 czerwca 2012 r.

Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 20 czerwca 2012r. uchwałą nr.10 podzieliło zysk netto za 2011r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”