wypłata dywidendy

WYPŁATA DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r. podjął decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
Dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2011 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 7 września 2011 r.