wyniki finansowe za I półrocze 2011

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011

BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 15,3 mln złotych i były o 64,5 proc. wyższe niż w I półroczu 2010 roku (9,3 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę EuCO w I kwartale tego roku wyniósł 3,1 mln złotych – to wynik o prawie 35 proc. lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (2,3 mln złotych).

„Nasza Grupa dynamicznie się rozwija. Mamy bardzo silną pozycję w Polsce, jesteśmy liderem w Czechach, coraz częściej reprezentujemy naszych klientów przed sądami. Rozwijamy nasze spółki na Węgrzech i Słowacji. Utrzymujemy koszty w ryzach i cały czas planujemy dalszą ekspansję zagraniczną. To przynosi efekty”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Cały czas rośnie liczba spraw, które EuCO zgłasza do towarzystw ubezpieczeniowych – w I półroczu tego roku zgłoszono ponad 60% z liczby spraw zgłoszonych w całym roku 2010. Jest to zasługa m.in. nowych regulacji prawnych (zadośćuczynienie na rzecz najbliższego członka rodziny, pozwy zbiorowe, wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), wzrostu świadomości osób poszkodowanych oraz rosnącej liczby współpracowników EuCO, których liczba w całym kraju przekroczyła 13 tysięcy.

Coraz silniejszą pozycję na rynku zdobywa Kancelaria Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów EuCO w postępowaniach sądowych. Na koniec czerwca 2011 roku Kancelaria prowadziła blisko 1700 spraw na łączną kwotę 45 mln złotych. W I półroczu 2011 roku przychody ze sprzedaży Kancelarii wyniosły 2,2 mln złotych (to wynik o 100 proc. lepszy od osiągniętego w całym 2010 roku) a zysk netto – 242 tys. złotych.

W wynikach finansowych Grupy konsolidowane są dane finansowe spółki działającej w Czechach – Evropské Centrum Odškodného s.r.o., lidera czeskiego rynku odszkodowań. W I półroczu 2011 roku przychody ze sprzedaży w spółce czeskiej wyniosły 2,5 mln złotych (to 82 proc. wyniku osiągniętego w całym 2010 roku).

„Ekspansja zagraniczna jest naszym priorytetem. Już teraz jestem bardzo zadowolony z wyników w Czechach, gdzie jesteśmy numerem jeden. Wzmacniamy naszą pozycję na Węgrzech a w sierpniu otworzyliśmy spółkę na Słowacji. To daje ogromne możliwości – chciałbym podkreślić, że rynki czeski, węgierski i słowacki są łącznie większe od rynku polskiego. Nasza strategia zakłada zdobycie pozycji lidera w Europie”, powiedział Krzysztof Lewandowski.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą firmą odszkodowawczą – działa w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających
ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o (spółka słowacka).