Wyniki finansowe EuCO po 3 kwartałach 2015 – mamy kolejny rekord!

Raport

Utworzono: 12 listopada 2015r.

Wyniki finansowe EuCO po 3 kwartałach 2015 – mamy kolejny rekord!

10 listopada, Grupa Kapitałowa EuCO S.A. opublikowała skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2015 roku.

Wyniki finansowe w okresie 1-3Q 2015 przedstawiają się następująco:

  • zysk netto wyniósł 16,5 mln zł i wzrósł o 102% w stosunku do 3 kwartałów roku poprzedniego i w całym 2014 roku zysk netto wyniósł 15,2 mln zł
  • zysk operacyjny wzrósł o 109% w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego i wyniósł 19,1 mln zł
  • przychody ze sprzedaży osiągnęły 66,3 mln zł wzrosły o 63% w stosunku do 3 kwartałów 2014 roku
  • rentowność netto w 1-3Q 2015 wyniosła 25% w stosunku do 20% w kwartałach 1-3 2014

RaportJuż teraz możemy mówić o kolejnym rekordzie, bowiem po trzech kwartałach tego roku, Grupa wypracowała zysk netto wyższy niż w całym roku ubiegłym! – To duży sukces, biorąc pod uwagę, że wynik w ubiegłym roku były na rekordowym poziomie w historii EuCO – powiedział prezes Krzysztof Lewandowski w rozmowie z portalem 24legnica.pl.

Dwa główne segmenty działania EuCO zanotowały wzrost przychodów. W przypadku odszkodowań dochodzonych na drodze przesądowej przychody wzrosły o 131% w ujęciu r/r, a w segmencie sądowym o 11%.

Duży wzrost wyniku i przychodów w segmencie przedsądowym to efekt zmiany polityki towarzystw ubezpieczeniowych, które w tym roku w przypadku spraw o odszkodowania związane z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby wypłacają odszkodowania na satysfakcjonującym poziomie już na etapie przedsądowym. – komentował prezes Lewandowski.

Zaznaczył jednak, że EuCO nie zamierza rezygnować z kierowania spraw na drogę sądową, gdyż nadal istnieje wiele przypadków spornych, kiedy adekwatne odszkodowanie można uzyskać jedynie przed sądem.

Więcej informacji: http://bit.ly/20OOUNR