Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Utworzono: 02 kwietnia 2013 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazał wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”