Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Utworzono: 28 stycznia 2013 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”