wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań

WYBÓR PODMIOTU UPRAWIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. , zgodnie z par.24 pkt.2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 r. Podmiotem tym została Firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-527 przy ul. Supniewskiego 11, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 01/2012 
Data sporządzenia
2012-01-04

Raport bieżący nr
1/2012

Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, EuCO) informuje, że w dniu 04.01.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-527) przy ul. J. Supniewskiego 11, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu:

przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2012 roku zgodnie z MSR/MSSF,
przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2012 roku zgodnie z MSR/MSSF,
badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2012 rok zgodnie z MSR/MSSF,
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2012 rok zgodnie z MSR/MSSF.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Prace określone powyżej zostaną przekazane w osobnym raporcie.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prokurent
Jolanta Zendran