Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B 

WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. dnia 26 stycznia 2011 roku przekazało informację, że w dniu 25 stycznia 2011 roku otrzymało od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę nr 115/2011r. z dnia 25 stycznia 2011r. na podstawia której postanowiono wprowadzić z dniem 31 stycznia 2011r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 600.00 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.