Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


WARUNKOWA REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. dnia 20 stycznia 2011 roku przekazało informację o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 600.000 akcji zwykłych.