W przypadku śmierci poszkodowanego istnieje możliwość przyznania renty alimentacyjnej