W przypadku śmierci poszkodowanego istnieje możliwość przyznania renty alimentacyjnej

Renta ta płatna jest w następstwie śmierci bezpośrednio poszkodowanego. W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim dzieci, wychowankowie zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez poszkodowanego.
Podstawa prawna : art. 446§ 2, k.c