W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie