W 2013 roku stopa zwrotu na walorach EuCO wyniosła 42 proc!