UWAGA! Dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rozszerzona treść danych o spółce!!!

UWAGA! Dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rozszerzona treść danych o spółce!!!

 

Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość usług oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi zawierania Umów z Klientami EuCO, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Umowa Agencyjna zawiera rozszerzoną treść dotyczącą podstawowych danych o spółce oraz oznaczenie podpunktowe
  • Umowa o dochodzenie roszczeń tzn. umowa z dorosłym lub małoletnim składa się z 3 stron i posiada dodatkową treść wynikającą z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych

Pragniemy poinformować, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna abyśmy mogli rościć w imieniu Klienta i musi stanowić integralną część podpisywanej przez Klienta umowy o dochodzenie roszczeń.