Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013r.

Utworzono: 25 czerwca 2013r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”