Terminator zakończył Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii.
Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych przywozi aż 39 medali!