Szkody Rzeczowe w wypadkach komunikacyjnych

SZKODY RZECZOWE W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

9 listopada 2010 r.

INFORMACJA PRASOWA

 

SZKODY RZECZOWE W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH –

POLACY NIE WIEDZĄ O PRZYSZŁUGUJĄCYCH IM PRAWACH


 

Z doświadczeń Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wynika, że Polacy nie wiedzą o przysługujących im prawach w czasie likwidacji szkód rzeczowych w wypadkach komunikacyjnych.

„Mamy cały katalog możliwości dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych z polisy OC sprawcy. Towarzystwa o tym nie informują dlatego warto poznać nasze prawa”, przekonuje mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może domagać się:

• naprawienia uszkodzonego pojazdu mechanicznego,

• zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu,

• zwrotu kosztów związanych ze zniszczeniem przewożonych rzeczy,

• zwrotu kosztów poniesionych w związku z najmem pojazdu zastępczego,

• odszkodowania tytułem utraty wartości handlowej/ rynkowej uszkodzonego pojazdu,

• zwrotu kosztów poniesionych tytułem wykonania dodatkowych ekspertyz przez poszkodowanego,

 

Możliwość dochodzenia takich roszczeń daje poszkodowanym Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskiem Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Z materiału dowodowego Kancelarii Radców Prawnych EuCO wynika, że osoby poszkodowane spotykają się z wieloma problemami w czasie likwidacji szkód rzeczowych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

„Najczęściej ubezpieczyciele odmawiają wypłaty kosztów związanych z najmem samochodu zastępczego przez poszkodowanego. Jest to praktyka niezgodna z prawem i mamy pełne prawo domagać się zwrotu tych kosztów oczywiście jeżeli poniesienie tych kosztów było uzasadnione i celowe. , podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Poszkodowani mają także problemy z uzyskaniem odszkodowania w związku z utratą wartości handlowej/rynkowej, spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania za zniszczony bagaż.

Towarzystwa ubezpieczeniowe sporządzają także, w niektórych przypadkach niezgodnie z prawem, kosztorysy napraw w oparciu o nieoryginalne części, tzw. zamienniki.

„Jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić przysługujących nam roszczeń, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy wyegzekwują należne odszkodowania”, informuje mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Kancelaria Radców Prawnych EuCO należy do Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., wiodącej w Polsce i Czechach firmy odszkodowawczej. Firma działa od 2004 roku i pomogła 40 tys. osób.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, +48 518 93 01 03, +4822 869 77 84, d.kuras@kancelariapr.pl