Świetne wyniki EuCO w pierwszym półroczu 2015. Prezes: „będzie jeszcze lepiej”.

EuCO Kunicki Bieg Reggae Plakat

Utworzono: 28 sierpnia 2015r.

Świetne wyniki EuCO w pierwszym półroczu 2015. Prezes: „będzie jeszcze lepiej”.

Pod koniec I półrocza 2015 roku grupa EuCO prowadziła w trybie przedsądowym i sądowym sprawy o odszkodowania o wartości ponad 530 mln zł i osiągnęła poziom przychodów na poziomie 44,7 mln zł, czyli o 18,5 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze spraw o zadośćuczynienia w trybie przedsądowym w pierwszym półroczu wyniosły 18,6 mln zł,wobec 9,2 mln zł zanotowanych w zeszłym roku. Z kolei wpływy gotówkowe z działalności sądowej były wyższe o 30% r/r, co pozwoliło na wzrost zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO o 49% do 7 mln zł w I pół. To aż 60% zysku całej grupy!

W nadchodzącym półroczu spółka spodziewa się jeszcze lepszych wyników.

„Byłbym mocno zaskoczony, gdyby drugie półrocze nie było lepsze niż pierwsze. Trzeci kwartał zazwyczaj jest najsłabszy w całym roku pod względem wokand w sądach, bo jest to sezon urlopowy. Liczba wokand w sądach spada wtedy do 500-700 wobec 1200-1300 poza sezonem urlopowym. W tym roku lipiec był dobry, a sierpień też jest dużo lepszy od naszych założeń. Od września liczba wokand powinna wrócić do normalnego poziomu” – powiedział prezes EuCO, Pan Krzysztof Lewandowski w rozmowie z ISBnews. Według prezesa czwarty kwartał jest najlepszy w całym roku, ponieważ sądy i towarzystwa ubezpieczeniowe zamykają rok, co przekłada się na szybsze rozstrzygnięcia spraw o odszkodowanie.

Doskonałe wyniki Grupy EuCO są wynikiem przeprowadzonej w latach 2012-2013 restrukturyzacji kosztów, wdrożenia nowego programu opieki na klientami oraz rosnącej wartości spraw zgłaszanych do ubezpieczycieli. „Nasza polityka kosztowa jest rygorystyczna. Mocno trzymamy się tych ustaleń. Optymalizujemy procesy sądowe – powołaliśmy spółkę, która nadzoruje zarządzanie pozwami i naszymi pełnomocnikami. To nam przyniosło oszczędności kosztowe, ale również ma efekt jakościowy. Obserwujemy, że wyroki w sprawach o odszkodowania są zasądzane na wyższym poziomie niż do tej pory o około 10%” – powiedział prezes Lewandowski.

Cały artykuł na:
http://bit.ly/1hFFVN4

EuCO Kunicki Bieg Reggae Plakat