Świetne wyniki EuCO dostrzeżone przez “Parkiet”!

Utworzono: 17 września 2015r.

Świetne wyniki EuCO dostrzeżone przez “Parkiet”!

W najnowszym numerze “Parkietu” eksperci podsumowali wyniki spółek z I półrocza 2015, jednocześnie wyróżniając firmy, które w tym okresie mogą pochwalić największymi sukcesami. W tym gronie znalazło się także Europejskie Centrum Odszkodowań!

Według specjalistów inwestycyjnych z DM BZ WBK, perspektywa dalszego wzrostu gospodarczego rodzi duże szanse na wzrost wycen w segmencie spółek o średniej i mniejszej kapitalizacji.

Pod koniec I półrocza 2015 roku grupa EuCO prowadziła w trybie przedsądowym i sądowym sprawy o odszkodowania o wartości ponad 530 mln zł i osiągnęła poziom przychodów na poziomie 44,7 mln zł, czyli o 18,5 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Przychody ze spraw o zadośćuczynienia w trybie przedsądowym w pierwszym półroczu wyniosły 18,6 mln zł,wobec 9,2 mln zł zanotowanych w zeszłym roku. Z kolei wpływy gotówkowe z działalności sądowej były wyższe o 30% r/r, co pozwoliło na wzrost zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO o 49% do 7 mln zł w I pół.

Więcej informacji: “Parkiet” nr 221 (5840), s. 3
oraz na
http://bit.ly/1ivPPRM