Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2020

26.03.2020godz. 13:42

Raport bieżący nr 9/2020
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r.

19.03.2020godz. 20:57

Raport bieżący nr 8/2020
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

19.03.2020godz. 20:51

Raport bieżący nr 7/2020
Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A Spółki

9.03.2020godz. 12:56

Raport bieżący nr 6/2020
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28.02.2020godz. 15:42

Raport bieżący nr 5/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2020 roku.

28.02.2020godz. 15:19

Raport bieżący nr 4/2020
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym co do finansowania długu obligacyjnego.

3.02.2020godz. 22:04

Raport bieżący nr 3/2020
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością