Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2020

14.04.2020godz. 14:56

Raport bieżący nr 16/2020
Podjęcie uchwały o przydziale obligacji serii B

10.04.2020godz. 12:15

Raport bieżący nr 15/2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019

9.04.2020godz. 20:45

Raport bieżący nr 14/2020
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii B

8.04.2020godz. 12:01

Raport bieżący nr 13/2020
Zawarcie Umowy Kredytu

6.04.2020godz. 17:58

Raport bieżący nr 12/2020
Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.

6.04.2020godz. 15:55

Raport bieżący nr 11/2020
Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami

27.03.2020godz. 09:58

Raport bieżący nr 10/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2020 r.