Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2020

8.05.2020godz. 18:48

Raport bieżący nr 23/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2020 roku.

8.05.2020godz. 13:45

Raport bieżący nr 22/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

8.05.2020godz. 13:38

Raport bieżący nr 21/2020
Wybór Zarządu na nową kadencję

27.04.2020godz. 13:55

Raport bieżący nr 20/2020
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

24.04.2020godz. 13:38

Raport bieżący nr 19/2020
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

16.04.2020godz. 14:45

Raport bieżący nr 18/2020
Raport z podsumowania emisji obligacji serii B spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

15.04.2020godz. 16:58

Raport bieżący nr 17/2020
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze