Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2019

10.05.2019godz. 12:39

Raport bieżący nr 9/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku

10.05.2019godz. 10:25

Raport bieżący nr 8/2019
Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

7.05.2019godz. 17:58

Raport bieżący nr 7/2019
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

30.04.2019godz. 18:08

Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN

29.04.2019godz. 17:58

Raport bieżący nr 5/2019
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018

16.04.2019godz. 19:25

Raport bieżący nr 4/2019
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

29.03.2019godz. 18:38

Raport bieżący nr 3/2019
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.