Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2019

18.06.2019godz. 12:50

Raport bieżący nr 12/2019
Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

7.06.2019godz. 13:43

Raport bieżący nr 11/2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

6.06.2019godz. 15:05

Raport bieżący nr 10/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.

10.05.2019godz. 12:39

Raport bieżący nr 9/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku

10.05.2019godz. 10:25

Raport bieżący nr 8/2019
Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

7.05.2019godz. 17:58

Raport bieżący nr 7/2019
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

30.04.2019godz. 18:08

Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN