Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2018

14.06.2018godz. 15:20

Raport bieżący nr 10/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

14.06.2018godz. 15:18

Raport bieżący nr 9/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14.06.2018godz. 15:16

Raport bieżący nr 8/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

16.05.2018godz. 12:38

Raport bieżący nr 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

11.05.2018godz. 19:21

Raport bieżący nr 6/2018
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017

26.04.2018godz. 13:39

Raport bieżący nr 5/2018
Wybór Zarządu na nową kadencję

26.04.2018godz. 12:44

Raport bieżący nr 4/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych