Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

7.02.2017godz. 12:44

Raport bieżący nr 5/2017
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

31.01.2017godz. 11:14

Raport bieżący nr 4/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

27.01.2017godz. 19:36

Raport bieżący nr 03/2017
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki.

13.01.2017godz. 09:43

Raport bieżący nr 02/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

12.01.2017godz. 18:36

Raport bieżący nr 01/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.