Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

8.05.2017godz. 09:53

Raport bieżący nr 12/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

13.04.2017godz. 11:24

Raport bieżący nr 11/2017
Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

13.04.2017godz. 08:56

Raport bieżący nr 10/2017
Dojście do skutku emisji obligacji serii A.

28.03.2017godz. 18:18

Raport bieżący nr 9/2017
Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A.

15.03.2017godz. 08:34

Raport bieżący nr 8/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCOcar spółka z ograniczoną działalnością.

20.02.2017godz. 16:03

Raport bieżący nr 7/2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

13.02.2017godz. 16:05

Raport bieżący nr 6/2017
Program Emisji Obligacji