Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

5.06.2017godz. 13:03

Raport bieżący nr 19/2017
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

5.06.2017godz. 12:56

Raport bieżący nr 18/2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r.

5.06.2017godz. 12:42

Raport bieżący nr 17/2017
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

29.05.2017godz. 16:00

Raport bieżący nr 16/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

19.05.2017godz. 14:14

Raport bieżący nr 15/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

9.05.2017godz. 15:46

Raport bieżący nr 14/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

8.05.2017godz. 15:54

Raport bieżący nr 13/2017
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy