Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2017

3.07.2017godz. 15:33

Raport bieżący nr 25/2017
Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

3.07.2017godz. 15:19

Raport bieżący nr 24/2017 - korekta
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

30.06.2017godz. 17:01

Raport bieżący nr 24/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

23.06.2017godz. 20:40

Raport bieżący nr 23/2017
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. - uchwały Zarządu GPW i BondSpo

21.06.2017godz. 21:50

Raport bieżący nr 22/2017
Uchwała Zarządu GPW- wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

21.06.2017godz. 21:20

Raport bieżący nr 21/2017
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

5.06.2017godz. 13:42

Raport bieżący nr 20/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 czerwca 2017 r.