23/06/2016

Raport bieżący Nr 15/2016
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 15/2016 | Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Data sporządzenia 2016-06-23 Raport bieżący nr 15/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy […]
23/06/2016

Raport bieżący Nr 14/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/2016 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Data sporządzenia 2016-06-23 Raport bieżący nr 14/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej […]
22/06/2016

Raport bieżący Nr 13/2016
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 13/2016 | Zawarcie znaczącej umowy Data sporządzenia 2016-06-22 Raport bieżący nr 13/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Zawarcie znaczącej umowy TREŚĆ RAPORTU […]
08/06/2016

Raport Bieżący Nr 12/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

Raport bieżący nr 12/2016 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD Data sporządzenia 2016-06-08 Raport bieżący nr 12/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: […]
03/06/2016

Raport bieżący nr 11/2016
Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 11/2016 | Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Data sporządzenia 2016-06-02 Raport bieżący nr 11/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. […]
30/05/2016

Raport bieżący nr 10/2016
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

Raport bieżący nr 10/2016 | Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Data sporządzenia 2016-05-30 Raport bieżący nr 10/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Zawiadomienie […]
24/05/2016

Raport bieżący nr 9/2016
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r.

Raport bieżący nr 9/2016 | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r. Data sporządzenia 2016-05-24 Raport bieżący nr 9/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Projekty […]
24/05/2016

Raport bieżący nr 8/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Raport bieżący nr 8/2016 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Data sporządzenia 2016-05-24 Raport bieżący nr 8/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: […]
24/05/2016

Raport bieżący nr 7/2016
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2016 | Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Data sporządzenia 2016-05-24 Raport bieżący nr 7/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. […]
04/05/2016

Raport bieżący nr 6/2016
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Raport bieżący nr 6/2016 | Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Data sporządzenia 2016-05-04 Raport bieżący nr 6/2016 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Zmiana terminu publikacji […]