Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2016

7.04.2016godz. 11:10

Raport bieżący nr 4/2016
Zawarcie znaczącej umowy

1.04.2016godz. 11:05

Raport bieżący nr 3/2016
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

27.01.2016godz. 11:02

Raport bieżący nr 2/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

19.01.2016godz. 05:03

Raport bieżący nr 1/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku