Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2016

3.06.2016godz. 13:32

Raport bieżący nr 11/2016
Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30.05.2016godz. 15:35

Raport bieżący nr 10/2016
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

24.05.2016godz. 15:32

Raport bieżący nr 9/2016
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r.

24.05.2016godz. 15:27

Raport bieżący nr 8/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

24.05.2016godz. 15:24

Raport bieżący nr 7/2016
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

4.05.2016godz. 15:21

Raport bieżący nr 6/2016
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

26.04.2016godz. 15:16

Raport bieżący nr 5/2016
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach