Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2016

23.06.2016godz. 13:46

Raport bieżący Nr 18/2016
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

23.06.2016godz. 13:43

Raport bieżący Nr 17/2016
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

23.06.2016godz. 13:20

Raport bieżący Nr 16/2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

23.06.2016godz. 13:13

Raport bieżący Nr 15/2016
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

23.06.2016godz. 13:09

Raport bieżący Nr 14/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

22.06.2016godz. 13:06

Raport bieżący Nr 13/2016
Zawarcie znaczącej umowy

8.06.2016godz. 13:02

Raport Bieżący Nr 12/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD