Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2016

16.12.2016godz. 21:12

Raport bieżący nr 25/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał

17.10.2016godz. 12:39

Raport bieżący nr 24/2016
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

4.10.2016godz. 20:44

Raport bieżący nr 23/2016
Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

22.07.2016godz. 13:58

Raport bieżący nr 22/2016
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

1.07.2016godz. 13:55

Raport bieżący Nr 21/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29.06.2016godz. 13:53

Raport bieżący Nr 20/2016
Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" – uzupełnienie informacji

24.06.2016godz. 13:51

Raport bieżący Nr 19/2016
Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ"