24/06/2014

Raport bieżący nr 17/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014 Data sporządzenia 2014-06-24 Raport bieżący nr 17/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu […]
24/06/2014

Raport bieżący nr 16/2014
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014 Data sporządzenia 2014-06-24 Raport bieżący nr 16/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego […]
26/05/2014

Raport bieżący nr 15/2014
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014 Data sporządzenia 2014-05-26 Raport bieżący nr 15/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r. TREŚĆ […]
26/05/2014

Raport bieżący nr 14/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014 Data sporządzenia 2014-05-26 Raport bieżący nr 14/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum […]
26/05/2014

Raport bieżący nr 13/2014
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014 Data sporządzenia 2014-05-26 Raport bieżący nr 13/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla […]
16/04/2014

Raport bieżący nr 12/2014
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014 Data sporządzenia 2014-04-16 Raport bieżący nr 12/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy […]
16/04/2014

Raport bieżący nr 11/2014
Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014 Data sporządzenia 2014-04-16 Raport bieżący nr 11/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki […]
31/03/2014

Raport bieżący nr 10/2014
Zmiany w organach Spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014 Data sporządzenia 2014-03-31 Raport bieżący nr 10/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Zmiany w organach Spółki TREŚĆ RAPORTU Podstawa prawna […]
27/03/2014

Raport bieżący nr 09/2014
Znaczne pakiety akcji

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2014 Data sporządzenia 2014-03-26 Raport bieżący nr 9/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Znaczne pakiety akcji TREŚĆ RAPORTU Podstawa prawna:Art. 70 […]
28/01/2014

Raport bieżący nr 08/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY NR 08/2014 Data sporządzenia 2014-01-28 Raport bieżący nr 8/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą […]