Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2014

28.01.2014godz. 18:32

Raport bieżący nr 06/2014
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

28.01.2014godz. 18:23

Raport bieżący nr 05/2014
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

28.01.2014godz. 18:18

Raport bieżący nr 04/2014
Zmniejszenie udziału

28.01.2014godz. 18:06

Raport bieżący nr 03/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

28.01.2014godz. 18:02

Raport bieżący nr 02/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28.01.2014godz. 11:08

Raport bieżący nr 01/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych