Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2014

26.05.2014godz. 09:00

Raport bieżący nr 13/2014
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

16.04.2014godz. 09:00

Raport bieżący nr 12/2014
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

16.04.2014godz. 08:45

Raport bieżący nr 11/2014
Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

31.03.2014godz. 08:45

Raport bieżący nr 10/2014
Zmiany w organach Spółki

27.03.2014godz. 08:45

Raport bieżący nr 09/2014
Znaczne pakiety akcji

28.01.2014godz. 18:45

Raport bieżący nr 08/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

28.01.2014godz. 18:40

Raport bieżący nr 07/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych