Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2014

10.07.2014godz. 16:00

Raport bieżący nr 20/2014
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych

25.06.2014godz. 16:00

Raport bieżący nr 19/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r.

25.06.2014godz. 06:00

Raport bieżący nr 18/2014
Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej

24.06.2014godz. 16:00

Raport bieżący nr 17/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.

24.06.2014godz. 11:00

Raport bieżący nr 16/2014
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

26.05.2014godz. 11:00

Raport bieżący nr 15/2014
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r.

26.05.2014godz. 10:00

Raport bieżący nr 14/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.