Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2012

1.02.2013godz. 10:40

Raport bieżący nr 15/2012

Temat: Podpisanie znaczącej umowy
1.02.2013godz. 10:39

Raport bieżący nr 16/2012

Temat: Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012 r
1.02.2013godz. 10:37

Raport bieżący nr 17/2012

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
1.02.2013godz. 10:36

Raport bieżący nr 18/2012

1.02.2013godz. 01:15

Raport bieżący nr 19/2012

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki