III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za III kwartał 2021 r. Pobierz
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2021 roku      
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2021 r. Pobierz