Raport roczny skonsolidowany GK EuCO za 2021 rok
259400QX54KSSJYJGN90-2021-12-31
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021-12-31
Pobierz
EUCO_List do akcjonariuszy PL 2021-12-31. Pobierz
EuCO inf. Zarzadu wybor audytora SSF PL 2021-12-31. Pobierz
EuCO oswiaczenie RN dot.KA PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN dot. oceny sprawozdan_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO_oswiaczenie RN wybor audytora PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiadczenie Zarzadu dot.sporzadzenie SSF PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO Raport dot. stosowania ładu korporacyjnego PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO Sprawozdanie z dzialalnosci 2021 Pobierz
EuCO Stanowisko Zarzadu wraz z opinia RN dot. zastrzezenia SSF PL 2021-1 Pobierz
Opinia GKEUCO 2021-12-31_pl Pobierz
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2021 rok
EuCO_inf.Zarzadu_wybor audytora JSF_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO Jednostkowy Raport Finansowy pl 2021-12-31 Pobierz
EUCO List do akcjonariuszy PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN dot.KA PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN dot.oceny sprawozdan PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN wybor audytora_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiadczenie Zarzadu dot.sporzadzenie SSF_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO Raport dot.stosowania ładu korporacyjnego_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO Sprawozdanie z dzialalnosci 2021 Pobierz
EuCO Stanowisko Zarzadu wraz z opinia RN dot. zastrzezenia JSF PL 2021-1 Pobierz
Opinia Euco 2021-12-31 Pobierz
III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za III kwartał 2021 r. Pobierz
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2021 roku      
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2021 r. Pobierz