Data: 12.01.2017

DOKUMENTY   LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Treść uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.01.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

 

pdf
.

pdf

pdf

pdf

Data: 23.06.2016

DOKUMENTY   LINK
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 23.06.2016
Projekt zgłoszonej uchwały 02.06.2016
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA
Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
 


pdf
pdf
pdf
pdf
pdf