Data: 2012-06-20

DOKUMENTY LINK
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań SA pdf
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 2012-06-20 pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA pdf