ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

DOKUMENTY
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 23.06.2022 r. Pobierz
Projekt Uchwał na ZWZA EuCO S.A. 23.06.2022 r. Pobierz
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA spółki EuCO S.A. Pobierz
Dokumentacja przedstawiona WZA
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, będą sukcesywnie, niezwłocznie udostępniane na stronie Spółki w momencie ich dostępności.
EuCO sprawozdanie z dzialalnosci 2021 Pobierz
259400QX54KSSJYJGN90-2021-12-31
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021-12-31
Pobierz
EuCO Jednostkowy Raport Finansowy pl 2021-12-31 Pobierz
opinia GKEUCO 2021-12-31 pl Pobierz
Opinia Euco 2021-12-31 pl Pobierz
EuCO Stanowisko Zarzadu wraz z opinia RN dot. zastrzezenia SSF PL 2021-12-31 Pobierz
EuCO Stanowisko Zarzadu wraz z opinia RN dot. zastrzezenia JSF PL 2021-12-31 Pobierz
Formularze
Instrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. w dniu 23.06.2022 r. Pobierz
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. 23.06.2022 r. Pobierz
Oświadczenia Rady Nadzorczej
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, będą sukcesywnie, niezwłocznie udostępniane na stronie Spółki w momencie ich dostępności.
EuCO oswiaczenie RN dot. oceny sprawozdan PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN wybor audytora_PL_2021-12-31 Pobierz
EuCO oswiaczenie RN _dot.KA_PL_2021-12-31 Pobierz