Data: 17.06.2021 R. - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

DOKUMENTY
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 17.06.2021 Pobierz
Projekt uchwał na ZWZA EuCO S.A. WZA 17.06.2021 Pobierz
Dokumentacja przedstawiona WZA
Jednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2020 Pobierz
Raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń Pobierz
Skonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2020 Pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. EuCO S.A. za 2020 Pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. GK EuCO za 2020 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EUCO - za rok 2020 Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO za 2020 Pobierz
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń EUCO 2019 2020 Pobierz
Uchwała Zarządu dot. pokrycia straty 20.05.2021 Pobierz
Formularze
Instrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. - 17.06.2021 Pobierz
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. -17.06.2021 Pobierz
Oświadczenia Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. oceny sprawozdań Pobierz