Data: 28.08.2020 R. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

 DOKUMENTY    LINK

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

pdf

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ

 

pdf

Wzór pełnomocnictwa

 

pdf

Polityka wynagrodzeń

 

pdf

Załącznik do polityki wynagrodzeń

 

pdf

 

 

Data: 05.06.2020 R. – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 DOKUMENTY    LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

 

pdf

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

 

pdf

Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej z dnia 8.05.2020

 

pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EuCO S.A. za 2019

 

pdf

Uchwała Zarządu – pokrycie straty za rok 2019

 

pdf

 

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO

 

pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO

 

pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego GK EuCO

 

pdf

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie z badania sprawozdania skonsolidowanego

 

pdf

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A.

 

pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO  

pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego EuCO SA  

pdf

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie
z badania sprawozdania jednostkowego
 

pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA

 

pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego

 

pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO – ocena sprawozdań

 

pdf

Instrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. w dniu 5.06.2020

 

pdf

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. w dniu 5.06.2020

 

pdf

 

 

Data: 26.03.2020 R. – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 DOKUMENTY    LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ 

Plan połączenia spółek EuCO S.A. i EuCO Marketing Sp. z o.o.

 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf