Data: 06.06.2019

 DOKUMENTY    LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Projekty uchwał na ZWZA 6 czerwca 2019 r.

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA 6 czerwca 2019 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZA 6 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EUCO za 2018 r.

 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf