Data: 14.06.2018

DOKUMENTY   LINK

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał na ZWZA 14 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EuCO SA za 2017 r.

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA 14 czerwca 2018 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZA

 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf