Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej w okresie ostatnich dwóch lat:

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (część II ust.1 pkt. 2a) EUCO S.A. przedstawia poniżej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

Zarząd

od 01.01.2013 do 31.12.2013 ? liczba kobiet 2 os.; liczba mężczyzn 1 os.

od 01.01.2014 do 31.12.2014 ? liczba kobiet 2 os.; liczba mężczyzn 1 os.

Rada Nadzorcza

od 01.01.2013 do 31.12.2013 ? liczba kobiet 3 os.; liczba mężczyzn 2 os.

od 01.01.2014 do 31.12.2014 ? liczba kobiet 3 os.; liczba mężczyzn 2 os.