– Skonsolidowane dane finansowe za 2012 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2012 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za IV Q 2012 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2012 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2012 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2012 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2012 roku plik do pobrania