– Skonsolidowane dane finansowe za 2011 rokplik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2011 rokplik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za IV Q 2011 rokuplik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2011 rokuplik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2011 rokuplik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2011 rokuplik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2011 rokuplik do pobrania